ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานรื้อถอน

ข่าว

TheBuilt “สอบถามงานถมที่”

From: จักรกฤช
Subject: สอบถามงานถมที่

Message Body:
ต้องการถมที่เพื่อสร้างบ้าน สำหรับอยู่อาศัย แถวตลาดพลู ภาษีเจริญ กทม

อยากสอบถามเรื่องการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รบกวนติดต่อกลับ


This e-mail was sent from a contact form on Anawil Demolition (http://anawil-demolition.com)

รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ต่อเติมอาคารบ้านชั้นเดียว

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง) จำนวน 1 ชุด
Read more