ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานรื้อถอน

เกี่ยวกับเรา

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านงานรื้อถอน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีในการรื้อถอนโครงสร้างอาคาร และทุบทำลายคอนกรีต ทั้งภายในและนอกอาคาร ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า สะพาน อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ในการควบคุมงานมาตราฐานสากล ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรื้อถอน ใส่ใจในด้านมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด และปฏิบัติตามข้อกฏหมายการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการรื้อถอน

วิสัยทัศน์ของเรา

ผู้นำด้านธุรกิจการรื้อถอน และรีไซเคิลที่มีความสามารถในการพัฒนาการลงทุนและดำเนินการ อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีในการรื้อถอนโครงสร้างอาคาร และทุบทำลายคอนกรีต ทั้งภายในและนอกอาคาร ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า สะพาน อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ในการควบคุมงานมาตราฐานสากล ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรื้อถอน ใส่ใจในด้านมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด และปฏิบัติตามข้อกฏหมายการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด

นโยบายของเรา

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ทางเราใส่ใจในสภาพแวดล้อมในขณะทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่น ปัญหาเรื่องเสียงดัง และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเรา

ด้าน
กฏหมาย
ทางเราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและที่เกี่ยว ข้องกับระบบงาน รื้อถอนทุกฉบับ อย่าเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาจากข้อโต้แย้งทางด้านข้อกฏหมาย ต่างๆ ตามมาภายหลัง
ด้าน
ราคา
ทางเราทำงานในราคาที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล และจะไม่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงลูกค้า ตลอดจนรวมไปถึงคู่ค้าต่างๆ ของเรา
ด้าน
ด้านคุณภาพ

ทางเรารักษาคุณภาพในการทำงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงสาธารณะชนและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

ด้าน
เวลา

ทางเราจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ ทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึงงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการต่อจากงานของเรา

ด้าน
ความปลอดภัย
ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา รวมไปถึง ความปลอดภัยของสาธารณะชน ในบริเวณข้างเคียงที่ทางเราเข้าไปดำเนินการรื้อถอน ใส่ใจในสภาพแวดล้อม ในขณะทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ฝุ่น ปัญหาเรื่องเสียงดัง และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเรา