TheBuilt “สอบถามงานถมที่”

From: จักรกฤช
Subject: สอบถามงานถมที่

Message Body:
ต้องการถมที่เพื่อสร้างบ้าน สำหรับอยู่อาศัย แถวตลาดพลู ภาษีเจริญ กทม

อยากสอบถามเรื่องการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ รบกวนติดต่อกลับ


This e-mail was sent from a contact form on Anawil Demolition (http://anawil-demolition.com)